Chenrezig
In het Tibetaanse Boeddhisme wordt er veel met mantra's gemediteerd. Mantra's zijn heilige lettergrepen, waarin de kracht van de verlichting verborgen ligt. De bekendste mantra is "Om Mani Peme Hung". Om te tellen hoe veel mantra's je hebt gezegd wordt vaak een mala gebruikt, een gebedsketting met 108 kralen. Het "Om Mani Peme Hung" zeg je, als je mediteert op Chenrezig. Hoe dat gaat zal ik hier uitleggen.

Misschien heb je al wel eens een plaatje van Chenrezig gezien. Hij is stralend wit, en glanst als een berg met sneeuw, waar de zon op schijnt. Hij zit met gekruiste benen op een maan-schijf, en die schijf ligt in een geopende Lotus-bloem. Zijn rug wordt door nog een maan-schijf ondersteund. Hij draagt mooie kleren, en heeft vier armen. In de beide middelste handen houdt hij een juweel voor zijn hart, die alle wensen van alle wezens vervult. In zijn rechter hand houdt hij een mala, met kralen van kristal. In zijn linker hand houdt hij een witte geopende Lotusbloem.

Chenrezig stelt liefde en medegevoel voor, daarom glimlacht hij ook vol vriendelijkheid naar alle wezens, en hij probeert ieder wezen met de stralen van zijn liefde te bereiken.


Je kunt zelf een Chenrezig-meditatie proberen als je wilt. Neem je mala in de linker hand. Als je geen mala hebt dan doe je het gewoon zonder mala, dat kan ook. Ga op de grond zitten (als je een altaar hebt kun je ook voor het altaar gaan zitten). Nu doe je je ogen dicht, en stel je je voor dat Chenrezig in de ruimte voor je is. Hij glimlacht naar ieder wezen, omdat hij graag wil dat het goed gaat met iedereen. Nu zeg je de mantra "Om Mani Peme Hung", hardop of zachtjes, wat je fijn vindt. Daarbij stel je je voor, hoe stralend wit en goudkleurig licht vol liefde vanuit zijn hart straalt, en alle dieren, mensen, planten, rivieren en bergen raakt die het maar nodig hebben. Als je een plek weet, waar veel geleden wordt, of waar veel pijn of nood is, of een plek waar veel afval of verontreiniging is kun je de stralen ook daarop richten. Je voelt, hoe de kracht van Chenrezig's liefde alle wezens helpt, zodat het weer beter met ze gaat. Doe dit een poosje (bijvoorbeeld 5 minuten) en stop dan met het zeggen van de mantra. Je bedankt Chenrezig en beeindigt de meditatie.

Vraag je ouders een keer of ze zin hebben mee te doen!
Site logo